top of page

Lokman Hekim kimdir?

Lokman hekim efsanelerinin kaynağı olan kişi, ünlü Babil kralı Nebukadnezar'ın yaveri AHIKAR'dır. Kuran'da da geçen bu karakter Tevrat ve İncil'de geçmez. Kim olduğuna dair değişik tahminler vardır ama eski Sümer efsanelerinin korunmasını sağlayan Süryanice metinlerden, Lokman adlı hikmet sahibi kişi için en kuvvetli olasılığın bu olduğu düşünülmektedir. Belki de bu yüzden dini kaynaklardan çok, Anadolu efsanelerinde çok önemli ve başat bir yer tutar. Günümüzden 2600 yıl önce yaşamıştır.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page