top of page

KAROTİD ARTER HASTALIĞI

Beyin iki temel damar sisteminden beslenir: Beyinciği de besleyen arka dolaşım ve her iki taraftaki Karotid arterler (Şah Damarları).

Şah damarının ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine bağlı olarak kısmi ya da tam tıkanması bu hastalığa yol açar.

Beynin bazı bölgelerine kan gitmediği için nöron (sinir hücresi) ölümleri olabilir ve tek taraf kol ve bacağı tutan felç, güçsüzlük, konuşma bozukluğu, kalıcı körlük ortaya çıkabilir.

NEDİR?

NEDİR?

TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

TANI NASIL KONUR?

Bir tür ultrason yöntemi olan Doppler çekimi tarama amaçlı kullanılır.

Müdahale kararı vermeden önce mutlaka Anjiyografi çekilmelidir.

En sık kullanılan yöntem Tomografik Anjio'dur.

Daha nadir olarak MR Anjio ve Klasik Anjio da kullanılır.

TANI NASIL KONUR?

TEDAVİYE NASIL KARAR VERİLİR?

Nörolog,

Radyolog ve

Kalp Damar Cerrahından

oluşan ortak bir konsey kararı ile ameliyat, stent ya da tıbbi tedavi kararı verilir.

Darlık yüzdesi, semptomları (bulguları) olan hastalarda en az %70, hiç şikayeti olmayan hastada en az %80 düzeyinde olmalıdır.

Bazı düzensiz ve krater biçiminde plakları olanlarda %50'lik bir darlık bile müdahale gerektirir.

AMELİYAT NASIL YAPILIR?

Boynun üst tarafından yapılan yaklaşık 5 cm'lik bir kesiyle bu damara ulaşılır ve içindeki adeta odun biçimine gelmiş ve tıkanıklık yaratan plaklar çıkarılır. Gerekirse damar küçük bir yama ile genişletilir. Bazı cerrahlar ameliyat sırasında, özel bir cihaz kullanarak aynı taraf beyin yarımküresinin kan dolaşımını devam ettirirler. 

ALTERNATİF OLARAK NE YAPILABİLİR?

Hastanın boynunu ve damarını açmadan, anjioya benzer bir yöntemle ve kateter kullanarak stentleme dediğimiz yöntem kullanılabilir. Bazı hastalar için uygun olmaz ve sakıncaları olabilmektedir. Seçilmiş hastalarda yapılmalıdır. Bu konuda özel bir eğitim almış ve Nöro-Radyolog dediğimiz özel bir meslek gurubu tarafından yapılmasını öneririm.

SAKIN !

Yalnızca Doppler sonucuna bakılarak ameliyat olmayın. Yukarıda sözü edilen anjiolardan biri yapılmalı.

 

Ameliyat kararı ortak konseyle mi alınmış sorgulayın.

bottom of page